Home » Geschiedenis

Geschiedenis

headergeschiedenis

Landbouwbedrijf Roebroek is een familiebedrijf pur sang. Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en de vierde generatie, bestaande uit de broers George en Gilbert, staat klaar.

Het begon allemaal op de Maastrichterlaan in Beek. Jozef Roebroek zette daar begin 20e eeuw een gemengd bedrijf op. Na de Tweede Wereldoorlog was de vraag naar voedsel groot, waardoor het bedrijf kon groeien. In die tijd nam Jozefs zoon Pierre het bedrijf over. In de jaren ’60 kwam er een grote ruilverkaveling, waardoor het bedrijf verhuisde naar de huidige locatie aan de Hoogkuil in Beek. Het vormde een goede gelegenheid om te specialiseren; gezien de ontwikkelingen werd gekozen voor de akkerbouw.

Door de jaren heen groeide het bedrijf tot een volwaardig akkerbouwbedrijf met bieten, aardappelen en granen. Pierre’s zoon Guus trouwde in 1983 met Elly en in de jaren ’90 namen zij het bedrijf over. Op 180 hectare – verspreid over Zuid-Limburg – worden diverse gewassen geteeld.In 2011 is een akkerbouwbedrijf met 350 hectare grond en bijbehorende gebouwen in het Duitse Weisel overgenomen. Hier worden hoofdzakelijk granen geteeld.